På grund av rådande omständigheter och begränsningar behöver föreningens årsstämma flyttas till den 30 juni. Har du frågor angående detta så är du välkommen att höra av dig till styrelsen@brfmalarblick.se. Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters uppdateringar och rekommendationer noga och kommer i god tid innan stämman klargöra hur stämman ska genomföras, på ett säkert och demokratiskt sätt, beroende på hur läget är då.

Ta hand om er!