För att inte locka råttor till området tänk på detta:

  • Lämna ABSOLUT INTE några sopor utanför sopnedkasten. Skicka inte barn som inte når sopnedkasten med soporna. Är det fullt i sopnedkastet, gå till nästa. Vi har gott om sopnedkast i området och ändå ser vi nästan dagligen hur boende lämnar sopor på marken vid sopnedkasten. Detta gäller såklart även vid återvinningsstationen. Ingenting ska ställas på marken. Ser du någon som gör detta – säg till och förklara varför – vi har ett kollektivt ansvar för att hålla ordning i området!
  • Lämna inte mat till husdjur (hund, katt, kanin, marsvin eller liknande) utomhus. Det lockar till sig råttor. Detta gäller även förråd – där du alltså inte ska ha fågelfrö, torrfoder eller liknande.
  • Mata inte fåglar! Det lockar till sig råttor!
  • På sommaren flyttar vi ut i trädgårdarna och grillar och äter gärna utomhus. Tänk på att städa jättenoga – lämna ingenting ätligt utomhus och rengör grillen noga. 
  • Efter målning av fasad på radhus som genomförts de senaste åren ska så kallad gnagarstopp, en form av stålull, finnas insatt i luftspalten under panelen på husen för att förhindra att råttor tar sig in den vägen. Finns det inte – kontakta styrelsen@brfmalarblick.se.
  • Kolla efter hål vid marken/fasaden utanför ditt radhus.
  • Håll rent i trädgården och i området. Skräp och bråte utomhus skapar bra gömställen för råttor.
  • Bor du i radhus – håll även din vind under uppsikt. Råttspillning ser ut ungefär som mörkbruna riskorn. 
  • Undvik att spela ner fett i avlopp. Förutom att det täpper till och skapar stopp i avlopp så lockar det även till sig råttor.

I flera avloppsbrunnar i området (märkta med gul sprayfärg) finns giljotinfällor som dödar råttor. Föreningen har även kontinuerlig dialog med Anticimex och diskuterar framtida lösningar.

Drabbas du av råttor eller möss? Kontakta direkt Anticimex på telefon 08-517 634 00. Ange BRF Mälarblicks organisationsnummer 7164179603 och ange Folksam som försäkringsbolag.