Styrelsen beslutade i ett tidigt skede att ordinarie föreningsstämma den 30/6 2021 ska genomföras med enbart poströstning. Detta för att minska risken för smittspridning av Covid-19 och kunna genomföra stämman på ett sätt som gör att alla kan delta.

Kallelse, dagordning/formulär, instruktioner och övriga handlingar kommer delas ut i medlemmars brevlådor i enlighet med föreningens stadgar – tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

Poströsten ska sedan lämnas senast dagen innan (tisdag 29/6) i brevlådan vid Myrstuguservice. Medlemmar i styrelsen kommer inte agera rösträknare.

Har ni några frågor kontakta styrelsen, men invänta gärna instruktionerna då allt kommer stå noggrant beskrivet i dessa.