När restriktionerna nu väntas lätta planeras en öppning av våra gemensamma lokaler. Preliminära bokningar fr.o.m. 1 juli 2021 kan nu tas emot av bokningsansvarig via formulär här på hemsidan, men är såklart beroende av att lättnader införs som planerat.

Gränsen för privata sammankomster i hyrd lokal beräknas bli MAX 50 personer. Men det är väldigt viktigt att ni som hyr tar stort eget ansvar och anpassar antalet gäster efter lokalens storlek och ser till att det är gott om utrymme – samt att övriga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs.

Festlokalerna kan i detta avseende ses som möjlighet till ett rymligare och säkrare alternativ än att t.ex. ses hemma hos någon.