Motionsdags 31/3

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma planerad till torsdagen den 30 maj.

Årets motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Det är viktigt att du inkommer med din motion i tid – annars kommer den inte hinna behandlas.

Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med.

Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mejlas till styrelsen@brfmalarblick.se eller lämnas i brevlådan hos Myrstuguservice.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *