Motionsdags

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma planerad till onsdagen 31 maj.

Årets motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Det är viktigt att du inkommer med din motion i tid – annars kommer den inte hinna behandlas.

Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och  eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med.

Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mejlas till styrelsen@brfmalarblick.se eller lämnas i brevlådan hos Myrstuguservice.

1 kommentar

  1. Stort tack för att ni valt att lägga stämman på ett datum när fler är hemma. Jag tror också att fler engagerar sig när det inte är precis innan semestern. <3

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *