Pågående arbeten i området

Styrelsen vill passa på att informera om några pågående underhållsarbeten:

Stockholm betongkonsult AB utför just nu undersökning av betong i hela området – ex terrasser, fasader, blomlådor. Så bli inte förvånade om ni ser en skylift utanför huset under denna eller nästa vecka.

En del asfaltsarbete är också på gång inom kort. Entreprenören kommer laga potthål, ta bort störande rötter, bygga ytterligare farthinder samt åtgärda ställen där det just nu är dålig avrinning och vattensamlingar bildas vid regn.

I Garage Syd pågår underhållsarbete just nu pga läckande avloppsstammar.

Inom kort hoppas vi också få ett startdatum för att åtgärda det återkommande problemet med ras vid fotbollsplanen/tennisplanen.

En underentreprenör till Vattenfall (Eltel) håller på med byte av elmätare i området. Där har boende blivit aviserade om ungefärlig tid för byte, vilket resulterar i ett kortare elavbrott.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *