Sänkt hastighetsgräns på Myrstuguvägen

40-skylt

40km/hUnder sommaren har Huddinge kommun sänkt hastigheten från 50km/h till 40km/h på alla vägar i tätbebyggda områden. Så även på Myrstuguvägen. Vi ber alla att uppmärksamma och respektera detta.

Precis som tidigare gäller att fordonstrafik inne på området är förbjuden frånsett enstaka leveranser och transporter. När man kör inne på området skall man absolut inte köra över 10km/h. Vi har många korsningar där det är skymd sikt och mycket barn (och vuxna) som rör sig  i området.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *