Information om underhåll av utomhusmiljön

Under sommarhalvåret och en bra bit in på hösten kommer  Sofie och Gert från HSB att finnas på området och sköta om vår utomhusmiljö. Beskära buskar, rensa ogräs, klippa gräs, reparera, osv för att nämna några exempel.

Tidigare år har föreningen beställt arbete för varje specifik uppgift. Detta har gjort att arbetet inte flutit på så smidigt som önskat och extra kostnader för maskiner uppstått. I år har vi istället förmånen att Sofie och Gert kontinuerligt befinner sig här och sköter om utomhusmiljön i vårt område. På det här viset får vi mer personal som arbetar med skötseln av området utan att det i slutändan kostar föreningen något mer.

Vid specifika frågor om arbetet som utförs på området är alla självklart välkomna att kontakta någon i styrelsen för ytterligare information.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Förtydligande angående parkeringsregler på området

Det har inkommit lite frågor angående eventuella ändrade parkeringsregler på området. Vi vill förtydliga att det inte gjorts några som helst ändringar i reglerna för var man får parkera och inte.

 

P-förbudNär man kör in på området (från Glömstavägen, väg 259) sitter det som det alltid har gjort skyltar som uppger att området är en zon med parkeringsförbud (bilden är tagen i  augusti 2013). Detta betyder att överallt förutom på uppmärkta platser är det förbjudet att parkera.
I samband med bytet till Q-park förtydligades skyltningen ytterligare på området. Ännu fler skyltar sattes upp som uppmärksammar på att det är P-förbud som gäller. Dessutom uppgraderades våra parkeringsautomater till att acceptera ännu fler korttyper för att möjliggöra större valfrihet vid betalning.

 

Trafikmärket ”förbud att parkera fordon” medger att bilar får stannas för på-/avstigning och i-/urlastning. Kort och gott när man aktivt uppehåller sig vid bilen, därefter skall bilen omgående parkeras korrekt. Den ungefärliga tidsgränden som används varierar något mellan olika parkeringsbolag och områden. Tidigare hade vi ca 5 minuter på Myrstuguberget, denna tidsfrist är nu något längre med Q-park ca 6 minuter.

 

Skillnaden från tidigare parkeringsbolag är att Q-park aktivt arbetar med trafiksituationen på området och ser till att felparkerade bilar åtgärdas. Positiva följder blir att det underlättar för till exempel sopbilar, sjuktransporter, färdtjänst, hemtjänst med flera som inte hindras i sitt arbete av att bilar har parkerats godtyckligt på området. Det är var bilägares ansvar att parkera rätt – är en bil felparkerad åtgärdas det omgående, vilket i praktiken ofta innebär böter i ett inledningsskede.

 

Hoppas detta rätar ut alla eventuella frågetecken som dykt upp kring parkeringsreglerna.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nytt parkeringsbolag från 1:a april

Q-ParkFrån och med idag, den 1:a april (2014) tar Q-Park över som parkeringsbolag i området. Bytet sker för att vi skall få ett aktivare parkeringsbolag som håller bättre uppsikt på området och åtgärdar felparkerade bilar. Anmälan av felparkerade bilar görs framöver till Q-park på telefon: 0771-96 90 00, det gamla numret skall alltså inte användas längre då det går till P-service. Telefonnumret finns också anslaget på skyltar i området.

I samband med bytet har vi fått nya parkeringsautomater för våra besöksparkeringar. Betalning kan precis som tidigare ske med kort eller mynt. Fördelen nu är att fler korttyper accepteras, exempelvis Amex samt utökat antal bensinkort. Parkeringsavgiften som gäller är 5kr/timme alternativt 50kr/dygn.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter