Årsstämma 30/6 – enbart genom poströstning

Styrelsen beslutade i ett tidigt skede att ordinarie föreningsstämma den 30/6 2021 ska genomföras med enbart poströstning. Detta för att minska risken för smittspridning av Covid-19 och kunna genomföra stämman på ett sätt som gör att alla kan delta. Kallelse, dagordning/formulär, instruktioner och övriga handlingar kommer delas ut i medlemmars brevlådor i enlighet med föreningens stadgar – tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. Poströsten ska sedan lämnas senast dagen innan (tisdag 29/6) i brevlådan vid Myrstuguservice. Medlemmar i styrelsen kommer inte agera rösträknare. Har ni några frågor kontakta styrelsen, men invänta gärna instruktionerna då allt kommer stå noggrant beskrivet i...

läs mer…

Förskolan ber om hjälp att hålla ordning på gården

Förskolan Myrstacken hälsar att barn gärna får vara och leka på förskolegården på kvällar och helger – men vädjar samtidigt till barn och föräldrar att hjälpas åt att hålla ordning om vi är där och leker. Tyvärr har det nu varit en period där förskolans leksaker spridits ut – samt nedskräpning och förstörda planteringar. Ett annat –  större – problem är också att ungdomar, unga vuxna och vuxna använder gården kvällstid för att röka, dricka och tyvärr också förstöra. Personalen vittnar om att de ibland får plocka fimpar, snus och krossat glas på morgonen – och ber därför oss som bor i området att gärna ha ett extra öga på förskolegården på kvällar och helger....

läs mer…