Byte av utomhusbelysningen

Många av våra belysningsstolpar och armaturer på området har blivit slitna med tiden. Under hösten har därför alla våra belysningsstolpar på området bytts ut mot nya stolpar med bättre motstånd mot rost. Samtidigt har vi också fått nya armaturer med LED-belysning. Fördelen med LED-belysning är att det ger ett starkare klarar ljus än tidigare belysning samtidigt som det drar upp till 90% mindre ström. Dessutom är hållbarheten på en LED-lampa mycket längre vilket inte bara minskar föreningens elkostnad utan också underhållskostnaderna för belysningen.

Hoppas alla trivs med ett ljusare och bättre upplyst område.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *