Renovering av hissarna i 365:an

Under början av hösten renoverades hissarna i 365:an. All elektronik och motorerna till de båda hissarna är utbytt och framöver skall vi uppleva mycket färre störningar och smidigare användning av hissarna för alla som passerar till och från området och för de som bor i trappuppgången.

Fler hissar på området kommer att renoveras etappvis under de kommande åren.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *