Motionsdags 31/3

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma planerad till torsdagen den 30 maj.

Årets motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Det är viktigt att du inkommer med din motion i tid – annars kommer den inte hinna behandlas.

Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med.

Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mejlas till styrelsen@brfmalarblick.se eller lämnas i brevlådan hos Myrstuguservice.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Infomöte 6 december

Två gånger per år välkomnar BRF Mälarblick till ett öppet möte för föreningens medlemmar. Här redogör styrelse och förvaltare för information gällande föreningens ekonomi, pågående projekt med mera. Självklart lämnas öppet för frågor från medlemmar.

För er som inte kan närvara kommer anteckningar från mötet att tillgängliggöras i efterhand. Varmt välkommen att träffa styrelsen och dina grannar på berget!

Var: Stora Stenen, MV 211
När: Onsdag 6 december 19:00

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Julpyssel 5/12

Fritidskommitén välkomnar till julpyssel för alla barn på Myrstuguberget. Det bjuds på pepparkakor, varm choklad och kaffe.

När: Tisdagen den 5 december 17:00-19:00.
Var: Stora Stenen, MV 211

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Städdag 29/10

Fritidskommitéen ordnar som vanligt höstens städdag

På söndag den 29 oktober är det dags för höstens gemensamma städdag där vi bl.a. städar våra gemensamma ytor utomhus. Sopsäckar och redskap finns att hämta vid Myrstuguservice 10:00-10:30. Boende i lägenhet – passa på att storstäda trapphus, torka räcken/lister, putsa fönster osv. Boende i radhus – passa även på att snygga upp på altaner/uteplatser. Obs! Tänk på att ställa fulla säckar så att de är lätta att hämta upp. Städningen är inte obligatorisk men det ligger såklart i allas intresse att hålla vårt område snyggt och trivsamt.

Kaffe och korv (kött, kyckling, vegetarisk) serveras i bystuga Stora Stenen 13:00-14:00.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Telia Smart Home stängt

Alla i föreningen har redan fått denna info direkt från Telia, men om någon missat det så har alltså tjänsten Telia Smart Home upphört. Mer info hittar ni här: https://www.telia.se/privat/bredband/smart-family/hejda-smart-family

Rök- och vattensensorerna kan du behålla, de kommer att fortsätta att larma med ljud vid rökutveckling eller vattenläckage. Det går också att koppla dessa till andra gateways på marknaden.

Telias gateway som kopplats till routern (en rund puck) är däremot obrukbar. För att återvinna gatewayen kan du lämna den i en Telia-butik eller till elektronikåtervinning vid SRV Fittja. (Även större elektronikkedjor har återvinning av mindre elartiklar).

Släng inte elektronik i containern. Föreningen debiteras avgift för allt som lämnas där men som inte ska lämnas där!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Pågående arbeten i området

Styrelsen vill passa på att informera om några pågående underhållsarbeten:

Stockholm betongkonsult AB utför just nu undersökning av betong i hela området – ex terrasser, fasader, blomlådor. Så bli inte förvånade om ni ser en skylift utanför huset under denna eller nästa vecka.

En del asfaltsarbete är också på gång inom kort. Entreprenören kommer laga potthål, ta bort störande rötter, bygga ytterligare farthinder samt åtgärda ställen där det just nu är dålig avrinning och vattensamlingar bildas vid regn.

I Garage Syd pågår underhållsarbete just nu pga läckande avloppsstammar.

Inom kort hoppas vi också få ett startdatum för att åtgärda det återkommande problemet med ras vid fotbollsplanen/tennisplanen.

En underentreprenör till Vattenfall (Eltel) håller på med byte av elmätare i området. Där har boende blivit aviserade om ungefärlig tid för byte, vilket resulterar i ett kortare elavbrott.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter