Breddning av vägar för sophämtning

I oktober och november har vi arbetat med att bredda vägar samt beskära buskar inom området för att SRVs sopbilar åter igen skall kunna köra in på området och hämta våra sopor. På så vis slipper vi ha de stora gröna containrarna stående på området och vi får alla närmre till vårt närmsta sopinkast.

Sedan vecka 45 är nu de flesta sopinkast öppna igen. En aktuell karta över var ert närmsta sopinkast finns hittar ni vid infon om sophantering

Byte av utomhusbelysningen

Många av våra belysningsstolpar och armaturer på området har blivit slitna med tiden. Under hösten har därför alla våra belysningsstolpar på området bytts ut mot nya stolpar med bättre motstånd mot rost. Samtidigt har vi också fått nya armaturer med LED-belysning. Fördelen med LED-belysning är att det ger ett starkare klarar ljus än tidigare belysning samtidigt som det drar upp till 90% mindre ström. Dessutom är hållbarheten på en LED-lampa mycket längre vilket inte bara minskar föreningens elkostnad utan också underhållskostnaderna för belysningen.

Hoppas alla trivs med ett ljusare och bättre upplyst område.

Renovering av hissarna i 365:an

Under början av hösten renoverades hissarna i 365:an. All elektronik och motorerna till de båda hissarna är utbytt och framöver skall vi uppleva mycket färre störningar och smidigare användning av hissarna för alla som passerar till och från området och för de som bor i trappuppgången.

Fler hissar på området kommer att renoveras etappvis under de kommande åren.

Från v45 öppnas sopinkasten på området

Arbetet med att bredda vägarna för SRVs bilar är klart. Från vecka 45 kommer vi åter att kunna slänga våra sopor i inkasten som finns utplacerade över området istället för i de gröna containrar som använts sedan en tid tillbaka. De allra flesta får nu en mycket kortare väg att gå för att slänga sina sopor.

Aktuell karta över var alla sopinkast finns hittar ni i informationen om sophantering

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Målning av fönster på radhusen (etapp 2)

Under sommarhalvåret målades och lagades slitna fönster och altandörrar på radhusen. Eventuellt skadat trä i fönstren har bytts ut och reparerats, rutorna kittas om vid behov och alla fönster målats.

Del två av renoveringen är avslutad och till nästa sommar (2014) fortsätter vi med den sista och tredje etappen.

Stort tack till alla som hjälpte till på städdagen!

Städdag

Vi vill passa på att tacka alla som hjälpte till på städdagen och gjorde det fint i vårt område. Vi var ca 100 personer som var ute och hjälpte till med allt från att rensa ogräs, kratta löv, klippa buskar och göra det rent och snyggt på området.

Avslutningsvis bjöds det på korv med bröd vid Stora stenen.

Tack för en trevlig dag och ett stort tack till alla som hjälpte till!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Sänkt hastighetsgräns på Myrstuguvägen

40km/hUnder sommaren har Huddinge kommun sänkt hastigheten från 50km/h till 40km/h på alla vägar i tätbebyggda områden. Så även på Myrstuguvägen. Vi ber alla att uppmärksamma och respektera detta.

Precis som tidigare gäller att fordonstrafik inne på området är förbjuden frånsett enstaka leveranser och transporter. När man kör inne på området skall man absolut inte köra över 10km/h. Vi har många korsningar där det är skymd sikt och mycket barn (och vuxna) som rör sig  i området.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter