Målning av fönster på radhusen (etapp 2)

Under sommarhalvåret målades och lagades slitna fönster och altandörrar på radhusen. Eventuellt skadat trä i fönstren har bytts ut och reparerats, rutorna kittas om vid behov och alla fönster målats.

Del två av renoveringen är avslutad och till nästa sommar (2014) fortsätter vi med den sista och tredje etappen.

Stort tack till alla som hjälpte till på städdagen!

Städdag

Vi vill passa på att tacka alla som hjälpte till på städdagen och gjorde det fint i vårt område. Vi var ca 100 personer som var ute och hjälpte till med allt från att rensa ogräs, kratta löv, klippa buskar och göra det rent och snyggt på området.

Avslutningsvis bjöds det på korv med bröd vid Stora stenen.

Tack för en trevlig dag och ett stort tack till alla som hjälpte till!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Sänkt hastighetsgräns på Myrstuguvägen

40km/hUnder sommaren har Huddinge kommun sänkt hastigheten från 50km/h till 40km/h på alla vägar i tätbebyggda områden. Så även på Myrstuguvägen. Vi ber alla att uppmärksamma och respektera detta.

Precis som tidigare gäller att fordonstrafik inne på området är förbjuden frånsett enstaka leveranser och transporter. När man kör inne på området skall man absolut inte köra över 10km/h. Vi har många korsningar där det är skymd sikt och mycket barn (och vuxna) som rör sig  i området.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter